fbpx

Vilkår og Betingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem Optifo ApS og andre hjemmesider, der administreres af Optifo ApS. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, Optifo ApS påtager sig.  

Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Optifo ApS. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden. 

Optifo ApS kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Optifo ApS slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside eller køb af vores produkter efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår. 

1. Generelle oplysninger

Optifo ApS

CVR: 41551550

Innovations Allé 3
7100 Vejle

Email: info@optifo.com
Tlf.: +45 28 49 50 60

Optifo ApS er formidler og leverandør af et softwaresystem til automatisering af billedbehandling. Optifo ApS tilbyder en abonnementsløsning med tilhørende app, til behandling af bilforhandlere og mekanikeres billeder.

2. Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på den pågældende vare på Optifo ApS hjemmeside eller app. Alle priser er eksklusive moms og angives i DKK, EUR, USD og GBP.

Optifo ApS kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og køber burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan køber ikke få den trykfejlede pris. Optifo ApS kan til hver en tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen.  

Ved bestilling kan du se den endelig pris, hvilket er inklusive moms og afgifter.

Hos Optifo ApS kan der betales med betalingskortene MasterCard og Visa-kort. Optifo ApS trækker først beløbet, når ordren er sendt.  

3. Fortrolighed

Hos Optifo ApS mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

4. Ansvar

Optifo ApS er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for Optifo ApS kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan anvende downloadede filer på alle computere, og ved brugen af filerne vil det altid formodes, at du er i besiddelse af en software, som kan åbne/læse den relevante fil.

5. Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:

  • Optifo ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Optifo ApS eller andre, som Optifo ApS har ansvaret for.
  • Optifo ApS er ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Optifo ApS og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

6. Levering

Kunden gives adgang til vores softwaresystem, så snart denne har foretaget betalingen.  

Hvis adgangen til softwaresystemet forsinkes, vil vi Optifo ApS underrette kunden herom pr. e-mail.  

7. Fejl og Mangler

Såfremt kunden skulle opleve fejl eller mangler ved tjenesten, skal kunden rette henvendelse Optifo ApS på info@optifo.com og dokumentere fejlen, hvorefter Optifo ApS vil tage stilling til om der er tale om fejl eller mangler. Er der tale om mindre fejl, kan kunden få tildelt billede kreditter på sin konto tilsvarende til det antal billeder fejlet må have berørt.

Ved større fejl og mangler kan kunden opleve at få pengene retur, for den pågældende periode tjenesten har været utilgængelig for kunden.

8. Opsigelse

Kunden kan til enhver tid afmelde automatisk genopfyldning hos Optifo ApS. Såfremt kunden ønsker at afmelde automatisk genopfyldning hos Optifo ApS, kan kunden enten rette henvendelse på info@optifo.com eller afmelde sig genopfyldning selv, gennem optifo.com.

Der ydes ingen fortrydelsesret til kunden. Såfremt kunden afmelder automatisk genopfyldning, forinden en genopfyldning er trådt i kraft, vil kunden ikke kunne få tilbagebetalt allerede betalte beløb.

Kundens adgang til tjenesten ophører efter udløb af kreditter.

9. Reklamation

Du kan reklamere over et produkt ved at rette henvendelse til os på: info@optifo.com

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejl eller mangler ved tjenesten.

10. Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale med os og handle på optifo.com, har vi brug for følgende oplysninger om dig: Navn, E-mail, adresse, CVR-oplysninger og betalingsoplysninger.

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik (Privacy Policy). 

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Optifo ApS samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i Kolding.